EN

Usługi magazynowe


Posiadamy najnowocześniejszą w branży farmaceutycznej sieć magazynów logistycznych, które swoim zasięgiem obejmują 100% aptek w Polsce.

Magazyny w Ołtarzewie (18 tys. m kw.) i Gądkach (10 tys. m kw.)
zostały wyposażone m.in. w pierwszą w branży dystrybucji farmaceutyków w Polsce
mikroukładnicę (OSR)

5 minut to średni czas realizacji zamówienia przez automat
do wydawania produktów szybko rotujących.

Możliwość wydania do 200 tys. linii produktów na dobę

Wysokie składowanie i wąskokorytarzowe wózki widłowe

Zautomatyzowany system sortowania zamówień umożliwia
obsługę blisko 50 kierunków wyjazdów jednocześnie.

Składy konsygnacyjne

Dysponujemy sześcioma składami konsygnacyjnymi, z których towar może być dostarczany bezpośrednio do hurtowni, aptek, szpitali oraz pozostałych uprawnionych odbiorców.

 • Skład konsygnacyjny to gwarancja dostępności towaru oraz możliwość zarządzania towarem zgodnie z cyklami produkcyjnymi bez utrzymywania zbędnego zapasu.
 • Skład konsygnacyjny to oszczędność na kosztach transportu i magazynowania wynikająca z możliwości sprawnego zarządzania dostawami do składu konsygnacyjnego, dzięki pełnemu dostępowi do informacji o ruchach magazynowych.
 • Oferujemy klientom indywidualnie dopasowane rozwiązania IT, raporty oraz integrację systemową.
 • Procesy magazynowe realizowane w składach konsygnacyjnych potwierdzone są certyfikatem ISO 9001:2000 przez jednostkę Dekra.
 • Obsługą składów konsygnacyjnych zajmuje się dedykowana grupa pracowników pod nadzorem farmaceuty.

Co-Packing

Oferujemy szeroki zakres dodatkowych usług magazynowych, m.in.:

 •  Tworzenie zestawów,
 •  Przepakowywanie,
 •  Etykietowanie,
 •  Ulotkowanie,
 •  Re-paletyzacja.

Wynajem powierzchni na potrzeby hurtowni farmaceutycznej

Oferujemy w pełni przystosowane moduły magazynowe oraz zaplecze biurowo-socjalne w magazynie zlokalizowanym w Ołtarzewie. Służymy pomocą w uruchomieniu i prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej.

 •  Moduły magazynowe mają powierzchnię 96 m2 lub 112 m2.
 •  Powierzchnie biurowe w tej części mają od 16,5 m2 do  35 m2.
 •  Każdy moduł magazynowy jest wyposażony w 2 bramy zewnętrzne z poziomu 0,0 i bramę wewnątrz hali, z dostępem do korytarza transportowego.
 •  Oferujemy pełną obsługę logistyczną i informatyczną na wynajmowanej powierzchni.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Administratorem danych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email neuca@neuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres NEUCA S.A. ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana adres e-mail, podany w powyższym formularzu, będzie przetwarzany w celu przesyłania newslettera .
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie newslettera.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji wyżej podanego celu.
Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez klikając „wypisz się” w otrzymanym mailu z newsletterem lub wysyłając na maila kamila.mazur@neuca.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki

Administratorem danych jest Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email redakcja@magazynaptekarski.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Świat Zdrowia S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera ( zawierającego m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach na rynku aptecznym i rynku zdrowia, opinie, wypowiedzi mające wpływ na rynek apteczny/rynek zdrowia, o nowych regulacjach prawnych na rynku zdrowia, o nowych produktach dostępnych w aptekach, o najnowszych artykułach i działaniach wydawcy Magazynu Aptekarskiego ) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy na warunkach określonych w Regulaminie newslettera.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ww. umowy i przesłanie newslettera.

*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki