EN

Walne Zgromadzenia GK NEUCA S.A. odbywają się na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu NEUCA S.A. oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Nowe zasady związane ze zwoływaniem i uczestnictwem w walnych zgromadzeniach wynikają z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r., na skutek transpozycji Dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.


PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDSTAWIONE PRZEZ ZARZĄD, ZAPROPONOWANE DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NEUCA SA W DNIU 12 LISTOPADA 2020 R.

Dokument
PDF

KAPITAŁ PODSTAWOWY NEUCA SA

Dokument
PDF

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NEUCA SA W DNIU 12 LISTOPADA 2020 R

Dokument
PDF

INSTRUKCJA DO WIDEO KONFERENCJI SKYPE

Dokument
PDF

Regulamin zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu NEUCA SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Dokument
PDF

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA NEUCA SA W DNIU 12 LISTOPADA 2020 R Z WYNIKAMI GŁOSOWAŃ

Dokument
PDF

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDSTAWIONE PRZEZ ZARZĄD, ZAPROPONOWANE DO PODJĘCIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NEUCA SA W DNIU 5 MAJA 2020 R

Dokument
PDF

ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 22

Dokument
PDF

KAPITAŁ PODSTAWOWY NEUCA SA

Dokument
PDF

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NEUCA SA W DNIU 5 MAJA 2020 R

Dokument
PDF

INSTRUKCJA DO WIDEO KONFERENCJI SKYPE

Dokument
PDF

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA NEUCA SA W DNIU 5 MAJA 2020 R Z WYNIKAMI GŁOSOWAŃ

Dokument
PDF

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDSTAWIONE PRZEZ ZARZĄD, ZAPROPONOWANE DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NEUCA SA W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Dokument
PDF

ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 7

Dokument
PDF

KAPITAŁ PODSTAWOWY NEUCA SA

Dokument
PDF

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NEUCA SA W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2020 R

Dokument
PDF

Regulamin zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu NEUCA SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Dokument
PDF

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA NEUCA SA W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2020 R Z WYNIKAMI GŁOSOWAŃ

Dokument
PDF

WNIOSEK ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDSTAWIONE PRZEZ AKCJONARIUSZA ABRASCO LTD, ZAPROPONOWANE DO PODJĘCIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NEUCA SA W DNIU 26 KWIETNIA 2019 R

Dokument PDF

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDSTAWIONE PRZEZ ZARZĄD, ZAPROPONOWANE DO PODJĘCIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NEUCA SA W DNIU 26 KWIETNIA 2019R

Dokument PDF

KAPITAŁ PODSTAWOWY NEUCA SA

Dokument PDF

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NEUCA SA W DNIU 26 kwietnia 2019 R

Dokument PDF

UCHWAŁY GŁOSOWANE NA ZWZA NEUCA SA W DNIU 26 KWIETNIA 2019 R. Z WYNIKAMI GŁOSOWAŃ

Dokument PDF

WNIOSEK ORAZ PROJEKT UCHWAŁY PRZEDSTAWIONE PRZEZ AKCJONARIUSZA ABRASCO LTD, ZAPROPONOWANE DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NEUCA SA W DNIU 19 GRUDNIA 2019 R

Dokument PDF

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDSTAWIONE PRZEZ ZARZĄD, ZAPROPONOWANE DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NEUCA SA W DNIU 19 grudnia 2019 R

Dokument PDF

KAPITAŁ PODSTAWOWY NEUCA SA

Dokument PDF

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NEUCA SA
W DNIU 19 grudnia 2019 R

Dokument PDF

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA NEUCA SA W DNIU 19 grudnia 2019 R Z WYNIKAMI GŁOSOWAŃ

Dokument PDF

Projekty uchwał przedstawione przez zarząd, zaproponowane do podjęcia na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu NEUCA SA w dniu 16 stycznia 2018 r

Dokument PDF
Dokument PDF

Kapitał podstawowy NEUCA SA

Dokument PDF

Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy NEUCA SA w dniu 16 stycznia 2018 r

Dokument PDF

Uchwały podjęte NWZA NEUCA SA w dniu 16 stycznia 2018 r. z wynikami głosowań

Dokument PDF

Załącznik do uchwały nr 4 podjętej na NWZA NEUCA SA 16 stycznia 2018 r.

Dokument PDF

WNIOSEK ORAZ PROJEKT UCHWAŁY PRZEDSTAWIONE PRZEZ ABRASCO LTD, ZAPROPONOWANE DO PODJĘCIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NEUCA SA W DNIU 24 MAJA 2018 R

Dokument PDF

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDSTAWIONE PRZEZ ZARZĄD, ZAPROPONOWANE DO PODJĘCIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NEUCA SA W DNIU 24 MAJA 2018 R

Dokument PDF

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NEUCA SA W DNIU 24 MAJA 2018 R

Dokument PDF

UCHWAŁY PODJĘTE ZWZA NEUCA SA W DNIU 24 MAJA 2018 R. Z WYNIKAMI GŁOSOWAŃ

Dokument PDF

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDSTAWIONE PRZEZ ZARZĄD, ZAPROPONOWANE DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NEUCA SA W DNIU 14 SIERPNIA 2018 R

Dokument PDF

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
NEUCA SA W DNIU 14 SIERPNIA 2018 R

Dokument PDF

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA NEUCA SA W DNIU 14 SIERPNIA 2018 R. Z WYNIKAMI GŁOSOWAŃ

Dokument PDF

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDSTAWIONE PRZEZ ZARZĄD, ZAPROPONOWANE DO PODJĘCIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NEUCA SA W DNIU 27 kwietnia 2017 R

Dokumnet PDF

Kapitał podstawowy NEUCA SA

Dokument PDF

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NEUCA SA W DNIU 27 kwietnia 2017 R

Dokument PDF

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA NEUCA SA W DNIU 27 kwietnia 2017 R Z WYNIKAMI GŁOSOWAŃ

Dokument PDF

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDSTAWIONE PRZEZ ZARZĄD, ZAPROPONOWANE DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NEUCA SA W DNIU 24 października 2017 R

Dokumnet PDF

Kapitał podstawowy NEUCA SA

Dokument PDF

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NEUCA SA W DNIU 28 września 2016 R

Dokument PDF

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA NEUCA SA W DNIU 24 października 2017 R Z WYNIKAMI GŁOSOWAŃ

Dokument PDF

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDSTAWIONE PRZEZ ZARZĄD, ZAPROPONOWANE DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NEUCA SA W DNIU 28 września 2016 R

Dokumnet PDF

Kapitał podstawowy NEUCA SA

Dokument PDF

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NEUCA SA W DNIU 28 września 2016 R

Dokument PDF

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA NEUCA SA W DNIU 28 września 2016 R Z WYNIKAMI GŁOSOWAŃ

Dokument PDF

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDSTAWIONE PRZEZ ZARZĄD, ZAPROPONOWANE DO PODJĘCIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NEUCA SA W DNIU 27 KWIETNIA 2016 R

Dokumnet PDF

Kapitał podstawowy NEUCA SA

Dokument PDF

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NEUCA SA W DNIU 27 KWIETNIA 2016 R

Dokument PDF

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA NEUCA SA W DNIU 27 KWIETNIA 2016 R Z WYNIKAMI GŁOSOWAŃ

Dokument PDF

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Neuca SA w dniu 5 listopada 2015 r

Dokumnet PDF

Kapitał podstawowy NEUCA SA

Dokument PDF

Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Neuca SA w dniu 5 listopada 2015 r

Dokument PDF

Uchwały podjęte na NWZA Neuca SA w dniu 5 listopada 2015 r z wynikami głosowań

Dokument PDF

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA SA w dniu 7 maja 2015 r.

Dokument PDF

Kapitał podstawowy NEUCA SA

Dokument PDF

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA SA w dniu
7 maja 2015 r.

Dokument PDF

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA SA w dniu 7 maja 2015 r. z wynikami głosowań

Dokument PDF

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA SA w dniu 15 kwietnia 2014 r

Dokumnet PDF

Kapitał podstawowy NEUCA SA

Dokument PDF

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA SA w dniu 15 kwietnia 2014r.

Dokument PDF

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA SA w dniu 15.04.2014 z wynikami głosowań

Dokument PDF

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA SA w dniu 10 grudnia 2014 r

Dokument PDF

Kapitał podstawowy NEUCA SA

Dokument PDF

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA SA w dniu 10 grudnia 2014 r

Dokument PDF

Uchwały podjęte na NWZA NEUCA SA w dniu 10 grudnia 2014 r z wynikami głosowań

Dokument PDF

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 rok NEUCA SA

Dokument PDF

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA SA w dniu 22 kwietnia 2013 r.

Dokument PDF

Kapitał podstawowy NEUCA SA

Dokument PDF

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NEUCA SA

Dokument PDF

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA SA w dniu 22.04.2013 z wynikami głosowań

Dokument PDF

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA SA w dniu 12 listopada 2013r.

Dokument PDF

Kapitał podstawowy NEUCA SA

Dokument PDF

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NEUCA SA

Dokument PDF

Uchwały podjęte na NWZA NEUCA SA w dniu 12.11.2013 z wynikami głosowań

Dokument PDF

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 rok NEUCA SA

Dokument PDF

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA SA w dniu 16 kwietnia 2012 r.

Dokument PDF

Kapitał podstawowy NEUCA SA

Dokument PDF

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NEUCA SA

Dokument PDF

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA SA w dniu 16.04.2012 z wynikami głosowań

Dokument PDF

Formularz dla Akcjonariusza do zgłaszania żądania umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. określonych spraw i projektów uchwał Dokument PDF (1 MB)

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Dokument PDF (1 MB)

Wzór formularza dla pełnomocnika akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną Dokument PDF (1 MB)

Wzór formularza dla pełnomocnika akcjonariusza będącego osobą fizyczną Dokument PDF (1 MB)

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Administratorem danych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email neuca@neuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres NEUCA S.A. ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana adres e-mail, podany w powyższym formularzu, będzie przetwarzany w celu przesyłania newslettera .
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie newslettera.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji wyżej podanego celu.
Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez klikając „wypisz się” w otrzymanym mailu z newsletterem lub wysyłając na maila kamila.mazur@neuca.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki

Administratorem danych jest Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email redakcja@magazynaptekarski.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Świat Zdrowia S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera ( zawierającego m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach na rynku aptecznym i rynku zdrowia, opinie, wypowiedzi mające wpływ na rynek apteczny/rynek zdrowia, o nowych regulacjach prawnych na rynku zdrowia, o nowych produktach dostępnych w aptekach, o najnowszych artykułach i działaniach wydawcy Magazynu Aptekarskiego ) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy na warunkach określonych w Regulaminie newslettera.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ww. umowy i przesłanie newslettera.

*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki