EN

RADA NADZORCZA

Kazimierz Herba
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Handlu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Założyciel spółki Torfarm S.A., (dziś NEUCA), w latach 1994-2008 piastował stanowisko Prezesa Zarządu.

Wiesława Herba
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Wraz z mężem tworzyła i zarządzała firmą Torfarm S.A. (dziś NEUCA), przechodząc przez wszystkie szczeble struktury organizacyjnej. W latach 2001-2003 pełniła funkcję Dyrektora Generalnego, a następnie Operacyjnego (2003-2004). Do stycznia 2004 roku była prokurentem Torfarm S.A.. W marcu 2004 roku powołana do Rady Nadzorczej na stanowisko Przewodniczącego. Ukończyła IV edycję programu Management 2002 prowadzonego przez Kanadyjski Instytut Zarządzania.

Tadeusz Wesołowski
Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej. Po uzyskaniu dyplomu kontynuował pracę naukową na uczelni, uzyskując stanowisko adiunkta. W 1990 roku powołał do życia i zarządzał firmą PROSPER, która od ponad 17 lat jest jednym z liderów rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Spółka rozpoczęła działalność od importowania parafarmaceutyków i leków OTC z krajów Europy Zachodniej, stopniowo poszerzając asortyment oraz zakres działalności o dystrybucję farmaceutyków. Wielokrotnie doradzał i uczestniczył w tworzeniu nowych przedsięwzięć na rynku farmaceutycznym.

Bożena Śliwa
Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka AM w Warszawie, kierunek farmacja. Ukończyła specjalizację I i II st. z farmacji aptecznej. Od 1991 roku − kierownik apteki w Kielcach. Odbyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek prawa handlowego. Od 2007 roku jest Prezesem Kieleckiej OIA V kadencji, a od 2009 roku Koordynatorem Departamentu NRA ds. kontaktów z NFZ. Od 2010 roku Członek Prezydium NRA V kadencji, Członek Rady Nadzorczej spółek Radix S.A. oraz Optima Radix S.A., od 2005 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej Optima Radix Vita Plus Tadanco S.A.

Małgorzata Wiśniewska
Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu
Absolwentka UMK w Toruniu, kierunek ekonomia. Od 2003 zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych oraz Główna Księgowa w Wojewódzkim Ośrodku Terapii uzależnień i współuzależnień w Toruniu. W latach 1990-1992 pracowała na stanowisku Dyrektora Finansowego i Głównej Księgowej oraz pełniła funkcję członka Zarządu Toruń Pacific sp. z o.o. Toruń. Wcześniej w latach 1997 - 2001 Dyrektor Finansowy, Główna Księgowa oraz Prokurent Torfarm SA.

Piotr Borowski
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
Absolwent Wydziału Handlu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) i studiów podyplomowych w zakresie finansów i opodatkowania przedsiębiorstw na SGH w Warszawie. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie na rynkach kapitałowych w Polsce i zagranicą w obszarze relacji inwestorskich, rozwoju biznesu i audytu wewnętrznego.Pracował m.in. jako Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich w UNIMOT S.A (do lutego 2018) , w latach 2007-2016 był związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora Działu Relacji Inwestorskich, Dyrektora Działu Rozwoju Sieci Biznesowej oraz Dyrektora Działu Rozwoju i Współpracy Regionalnej. W latach 1993-2006 związany z grupą KBC N.V., w której pracował na stanowisku Audytora ds. Rynków Finansowych w KBC Bank N.V. w Brukseli, Zastępcy Dyrektora Generalnego KBC Securities N.V. Oddział w Polsce oraz Dyrektora Domu Maklerskiego Kredyt Banku SA w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Administratorem danych osobowych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 58. Podany adres e-mail będzie przetwarzany w celu realizacji usługi newslettera. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji usługi.

*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki

*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki