MIG - MED Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ul. Niedziałkowskiego 5
87-200 Wąbrzeźno

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000623133, NIP 8781801092