NZOZ Judyta Sp. z o.o.

ul. Władysława Stanisława Reymonta 16
96-100 Skierniewice

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000621296, REGON 64599680, NIP 8361861762


PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE NEUCA MED SP. Z O.O. ORAZ NZOZ JUDYTA SP. Z O.O. i MIG - MED CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.