EN

Korzystaj ze wsparcia dla aptek niezależnych

Zysk apteki

Opieka

farmaceutyczna w Polsce to sprawa, dla której
nie ustajemy w działaniach

Zmiany prawne

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 15 kwietnia 2016 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz U z 2016 poz 730) wprowadzające ograniczenia dotyczące regulowania płatności pomiędzy przedsiębiorcami w formie gotówkowej (zamiast za pośrednictwem rachunku płatniczego). Zgodnie ze zmienionym art. 22 ustawy do 15 tys. zł brutto został obniżony limit kwotowy jednorazowej transakcji, która może być rozliczona wpłatą gotówkową.

Grupa NEUCA wychodząc naprzeciw potrzebom klientów pragnie zachować możliwość gotówkowej spłaty należności. Wyeliminowanie tej możliwości generuje bowiem dodatkowe koszty prowizji od wpłat dla aptek, problemy logistyczne związane z wpłatą gotówki do banku, jak i opóźnienia w rozliczaniu sald handlowych, co może powodować utratę dodatkowych korzyści związanych z terminowym regulowaniem należności.

W związku z pojawiającymi się różnorodnymi interpretacjami stosowania powyższych przepisów podczas współpracy pomiędzy hurtownią a apteką, publikujemy stosowną opinię doradcy podatkowego

Informujemy, że:

 1. 1. Umowa o współpracy pomiędzy hurtownią farmaceutyczną a apteką nie może być traktowana jako transakcja. Faktury o wartości do 15 tys. zł mogą być opłacane gotówką niezależnie od faktu zawarcia takiej umowy.
 2. 2. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo Grupa NEUCA nie będzie akceptować płatności gotówkowych za faktury o wartości 15 tys. zł i więcej.
 3. 3. Faktury powyżej 15 tys. zł należy regulować wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego.


Grzegorz Dzik
Wiceprezes Zarządu d/s Finansów


Leki tylko z apteki

Leki tylko z apteki

 • Ogólnopolska kampania społeczna Program Pomocy Pacjentom

Program Pomocy Pacjentom

Program Pomocy Pacjentom

 • Program jest wsparciem dla farmaceutów w pełnieniu ich MISJI, jaką jest opieka farmaceutyczna. Obejmuje działania skierowane do pacjentów – profilaktykę zdrowotną, edukację i poprawę jakości życia.
 • Ponad 4000 aptek objętych programem.
 • Bezpłatne poradniki dla pacjentów niezależnych aptek.
 • Bezpłatne badania oraz prelekcje na tematy zdrowotne, m.in.: „Jak wygrać z rakiem”, „Jak żyć z chorobami układu oddechowego”, „Jak walczyć z epidemiami XXI w.”, „Jak żyć z chorobami układu sercowon-aczyniowego”, Toruńska Szkoła Cukrzycy – comiesięczne prelekcje medyczne.

NEUCA Siła z relacji

NEUCA Siła z Relacji

 • Dobre relacje z farmaceutami są według nas kluczem do sukcesu na każdej płaszczyźnie współpracy.

Bezpośrednie spotkania

 • Gala Farmaceuty NEUCA to jedno z największych spotkań branży farmaceutycznej w Polsce, które łączy część biznesową o charakterze targowym z dobrą zabawą. Jest również okazją do spotkań i rozmów z największymi producentami farmaceutycznymi.
 • Rodzinne Pikniki NEUCA z atrakcjami dla dorosłych i dzieci to cykl imprez plenerowych integrujących środowisko farmaceutyczne.
 • Zagraniczne wyjazdy relacyjne połączone ze wsparciem pasji – np. wyjazd na narty do szwajcarskiego Davos.

Fundacja NEUCA dla zdrowia

Fundacja NEUCA dla Zdrowia

 • To nowa perspektywa dla działań społecznych NEUCA. Działamy na rzecz rozwoju opieki farmaceutycznej i profilaktyki zdrowotnej, jednocześnie wspierając polskich farmaceutów.

Świat zdrowia

Świat zdrowia

 • Pismo od dziewięciu lat trafia co miesiąc do ponad miliona osób.
 • Czytelnicy, klienci aptek, znajdują w nim nie tylko artykuły dotyczące szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej, ale i informacje o nowościach i odkryciach w medycynie.

Magazyn aptekarski

Magazyn Aptekarski

 • Istnieje nieprzerwanie od 1999 roku.
 • Magazyn ten to prawdziwa skarbnica wiedzy dla aptekarza; znaleźć w nim można doniesienia naukowe, zagadnienia prawne, marketingowe, ekonomiczne i przede wszystkim specjalistyczne teksty dotyczące różnych zagadnień farmacji

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Administratorem danych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email neuca@neuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres NEUCA S.A. ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana adres e-mail, podany w powyższym formularzu, będzie przetwarzany w celu przesyłania newslettera .
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie newslettera.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji wyżej podanego celu.
Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez klikając „wypisz się” w otrzymanym mailu z newsletterem lub wysyłając na maila kamila.mazur@neuca.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki

Administratorem danych jest Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email redakcja@magazynaptekarski.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Świat Zdrowia S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera ( zawierającego m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach na rynku aptecznym i rynku zdrowia, opinie, wypowiedzi mające wpływ na rynek apteczny/rynek zdrowia, o nowych regulacjach prawnych na rynku zdrowia, o nowych produktach dostępnych w aptekach, o najnowszych artykułach i działaniach wydawcy Magazynu Aptekarskiego ) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy na warunkach określonych w Regulaminie newslettera.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ww. umowy i przesłanie newslettera.

*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki