Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym aptekom w Polsce

Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym aptekom w Polsce

EN

Dział szpitalny

Jesteśmy spółką giełdową i nasze działania są na bieżąco weryfikowane przez rynek i akcjonariuszy dlatego starając się sprostać rosnącym wymaganiom stale podnosimy jakość naszych usług. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku było utworzenie wyodrębnionej jednostki jaką jest Dział Szpitalny. W ciągu ostatnich 5 lat zarówno sama organizacja działu jak i zakres prowadzonej działalności jako uczestnika rynku szpitalnego przeszły olbrzymią transformację. Ponad dwukrotne powiększenie składu osobowego działu i podział rynku na sektory zaowocował zwiększeniem liczby przystąpień do procedur przetargowych, ukierunkowaniem pracowników opiekujących się danym regionem na potrzeby konkretnych szpitali i analizę działań własnych i konkurencji na danym terenie. 

analiza
konkurencji
gwarancja sukcesu
sprzedażowego
zespół doświadczonych
specjalistów


Zespół składający się ze specjalistów ds. przetargów, telemarketerów i przedstawicieli w terenie gwarantuje pełne dotarcie do klienta, wczesne rozpoznanie jego potrzeb i szybką reakcję. Nasi pracownicy pracują w 4 grupach obejmujących swoim zasięgiem po 4 województwa. Bliski kontakt z klientem i dobre rozpoznanie terenu pracy gwarantuje sukces sprzedażowy.

Oferta asortymentowa obejmuje pełną gamę produktów leczniczych. Ich sprzedaż dla lecznictwa zamkniętego odbywa się głównie na podstawie umów przetargowych, podpisywanych na drodze realizacji zamówień publicznych, ogłaszanych przez szpitale zgodnie z obowiązującą w kraju Ustawą o zamówieniach publicznych.

W roku 2009 ilość przystąpień działu szpitalnego do postępowań przetargowych wyniosła około 30 każdego miesiąca, natomiast w roku 2013 ilość przetargów, w których nasza hurtownia złożyła ofertę to 1780, z których w 921 przypadkach została wybrana jako najkorzystniejsza.  Obecnie są realizowane 933 umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Realizujemy także sprzedaż produktów leczniczych w trybie pozaprzetargowym.

Sukcesywny rozwój działu zapewnia dynamiczne pozyskiwanie rynku, bogatą bazę produktów i dotarcie do klienta na terenie całego kraju.

Od czerwca 2014 roku utworzyliśmy zespół dla wszystkich NZOZ w Polsce. Naszą ambicją jest bycie liderem tego rynku w ciągu dwóch lat i zdobycie ok 6 tys. podmiotów. Mamy indywidualny telemarketing i własne numery infolinii.    

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Administratorem danych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email neuca@neuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres NEUCA S.A. ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana adres e-mail, podany w powyższym formularzu, będzie przetwarzany w celu przesyłania newslettera .
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie newslettera.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji wyżej podanego celu.
Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez klikając „wypisz się” w otrzymanym mailu z newsletterem lub wysyłając na maila kamila.mazur@neuca.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki

Administratorem danych jest Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email redakcja@magazynaptekarski.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Świat Zdrowia S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera ( zawierającego m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach na rynku aptecznym i rynku zdrowia, opinie, wypowiedzi mające wpływ na rynek apteczny/rynek zdrowia, o nowych regulacjach prawnych na rynku zdrowia, o nowych produktach dostępnych w aptekach, o najnowszych artykułach i działaniach wydawcy Magazynu Aptekarskiego ) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy na warunkach określonych w Regulaminie newslettera.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ww. umowy i przesłanie newslettera.

*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki