PL
Issue date Institution Recomendations Target price
13-08-2018 DM BZ WBK buy 393,00
22-07-2018 DM BOŚ hold 283,10
29-05-2018 DM BOŚ buy 285,50
23-02-2018 DM BOŚ buy 303,00
01-12-2017 DM TRIGON keep 295,00
23-11-2017 BM BZW BK buy 378,00
10-11-2017 BM PKO BP keep 249,00
10-11-2017 BM BOŚ keep 296,00
02-08-2017 BM PKO BP keep 300,00
14-06-2017 BM BGŻ keep 416,54
08-06-2017 DM PKO BP keep 400
12-04-2017 DM BZ WBK buy 476
29-01-2017 DM BOŚ keep 410,6
04-11-2016 DM BZ WBK buy 458
14-10-2016 DM TRIGON buy 430
31-07-2016 DM BOŚ buy 410,6
27-07-2016 DM BZ WBK buy 456
27-06-2016 DM PKO BP buy 386
27-01-2016 DM BZ WBK buy 422
13-12-2015 DM BOŚ buy 379,58
06-11-2015 DM PKO BP buy 398
17-08-2015 DM BZ WBK buy 403
30-07-2015 DM BOŚ buy 338
06-11-2015 DM PKO BP buy 398
17-08-2015 DM BZ WBK buy 403
30-07-2015 DM BOŚ buy 338
19-04-2015 DM BOŚ buy 326,5
17-02-2015 DM BOŚ keep 285,5
16-02-2015 DM BZ WBK buy 377
12/12 2014 DM Trigon SA keep 271,00
12/04 2014 BM BGŻ SA buy 339,18
09/01 2014 DM BOŚ buy 265,00
07/21 2014 DM BOŚ keep 278,50
05/30 2014 BM BGŻ SA buy 314,12
05/19 2014 DM IDM SA buy 297,60
04/28 2014 Citigroup buy
04/07 2014 Erste Bank sell 125,00
01/30 2014 DM BZ WBK SA buy 365,00
11/08 2013 DM BZ WBK SA buy 379,00
10/20 2013 DM IDM SA keep 259,00
09/13 2013 BM BGŻ SA buy 231,33
07/23 2013 DM BZ WBK buy 234,00
06/24 2013 DM IDM SA buy 196,50

06/04 2013

BM BGŻ SA buy 201,30
04/22 2013 DM BZ WBK buy 232,00
04/10 2013 Erste Bank sell 125,00
02/12 2013 DM BZ WBK buy 200,00
01/31 2013 BM BGŻ buy 163,50
01/28 2013 DM BZ WBK buy 138,00
11/29 2012 Citigroup buy 112,00
10/12 2012 DM BZ WBK buy 116,10
08/03 2012 BM BGŻ buy 118,10
07/13 2012 Citigroup buy
07/10 2012 DM BZ WBK buy 102,00
06/18 2012 Erste Group sell 85,00
11/21 2011 DM BZ WBK buy 96,00
10/14 2011 DM BGŻ buy 103,30
09/14 2011 Erste Bank buy 100,00
05/30 2011 Erste Bank buy 100,00
01/17 2011 DM BZ WBK buy 96,00
09/10 2010 Erste Bank buy 100,00
03/10 2010 Erste Bank keep 75,00

Adobe Reader software may be required to open PDF files below.

WBK - W przeddzień nowej ustawy (21/11/2011)

Dokument PDF

Bank BGŻ - Rekomendacje

Dokument PDF

Trigon - Prognoza 4Q 2011 dla NEUCA (21/02/2012)

Dokument PDF

Trigon - Prognozy 1Q 2012 dla NEUCA (26/04/2012)

Dokument PDF

Analytics publishing reports about NEUCA S.A.


Hanna Kędziora
DM Trigon
+48 22 330 11 14
hanna.kedziora@trigon.pl

Tomasz Sokołowski
DM BZ WBK
+48 22 586 82 36
tomasz.sokolowski@bzwbk.pl

Marek Czachor
ERSTE Securities Polska S.A.
+48 22 330 62 54
marek.czachor@erstegroup.com

Krzysztof Kozieł
Biuro Maklerskie BGŻ S.A.
+48 22 439 43 44
krzysztof.koziel@bgz.pl

Sylwia Jaśkiewicz
Dom Maklerski BOŚ
s.jaskiewicz@bossa.pl

Adrian Skłodowski
DM PKO BP
+48 22 521 87 23
adrian.sklodowski@pkobp.pl

This site uses cookies. By closing this message, you consent to our cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.

Administratorem danych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email neuca@neuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana adres e-mail, podany w powyższym formularzu, będzie przetwarzany w celu przesyłania newslettera .
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie newslettera.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji wyżej podanego celu.
Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez klikając „wypisz się” w otrzymanym mailu z newsletterem lub wysyłając na maila kamila.mazur@neuca.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki

Administratorem danych jest Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email redakcja@magazynaptekarski.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Świat Zdrowia S.A., ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera ( zawierającego m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach na rynku aptecznym i rynku zdrowia, opinie, wypowiedzi mające wpływ na rynek apteczny/rynek zdrowia, o nowych regulacjach prawnych na rynku zdrowia, o nowych produktach dostępnych w aptekach, o najnowszych artykułach i działaniach wydawcy Magazynu Aptekarskiego ) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy na warunkach określonych w Regulaminie newslettera.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ww. umowy i przesłanie newslettera.

*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki