PL

SUPERVISORY BOARD

Kazimierz Herba - Chairman of the Supervisory Board
A graduate of the Faculty of Trade of the Poznań University of Economics. Founder of TORFARM S.A., President of the Board in the years 1994-2008.

Wiesława Herba - Vice-Chairperson of the Supervisory Board, Chairperson of the Audit Committee
Graduated from the Poznań University of Economics in 1991. Having graduated, co-created TORFARM S.A. with her husband, experiencing all the company structure’s levels. In 1994 she became a Director to later become a General Director (2001-2003) and Director of Operations (2003-2004). She was TORFARM S.A. proxy holder. In March 2004 she was appointed to be Chairperson of the Supervisory Board. Simultaneously employed by Trust Sp. z o.o. as Personal Director (1997-1999). Completed fourth edition of Management Programme 2002 organised by the Canadian Institute of Management.

Tadeusz Wesołowski - Member of the Board
A graduate of Warsaw University of Technology; PhD in technical sciences. Having graduated in 1975 he continued academic work at the university at the position of senior lecturer till the beginning of the nineties. In 1990 he set up and run PROSPER Sp. z o.o., later PROSPER S.A., a company that for over 17 years has been one of the leaders on the pharmaceutical distribution market in Poland. The company started off as an importer of para-pharmaceuticals and OTC products from Western European countries. Company’s rapid development made company’s President to extend the spectrum of activities defining PROSPER S.A. profile as pharmaceuticals distributor. Tadeusz Wesołowski was an often advisor and an active participant of numerous undertakings in the developing segment of pharmaceuticals market.

Bożena Śliwa - Member of the Board
Graduate of Medical University of Warsaw specialisation: Pharmacy. Owner of a 1st and 2nd specialty degrees of pharmaceutical pharmacy. Since 1991, manager of a pharmacy in Kielce. Completed a course for the board members of the companies also partially or fully owned by the State Treasury. Since 2007 president of the OIA 5th cadence in Kielce, and since 2009 a NRA Department Coordinator for the NFZ contracts (national healthcare). Since 2010 Board Member of the NRA of 5thcadence, Board Member of Radix S.A., Member of RN Optima Radix S.A., since 2005 Optima Radix Vita Plus Tadanco RN President.

Małgorzata Wiśniewska - Member of the Board, President of the Audit Committee
A graduate from Nicolaus Copernicus University at Economics Faculty. Since 2003 a Deputy Director for Finance and Administration and Chief Accountant at the Addiction Treatment Center in Toruń. Between 1990-1992 she worked as a Financial Director and Chief Accountant and held a member of the board post in Toruń Pacific sp. z o.o Toruń. Previously in 1997-2001 Financial Director and Chief Accountant and Proxy at Torfarm SA.

Jolanta Kloc - Member of the Board
A graduate of the University of Economics (formerly the Academy of Economics) in Poznań, majoring in management, and postgraduate studies in finance and accounting. In 1991-2001 she worked as the Chief Accountant at Energoinwest SA. From 2001, she was associated with the Capital Group of Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (ZE PAK SA). She held various functions in the Group’s companies, including: a member of the Supervisory Board, Vice President of the Management Board for Finance, Chief Financial Officer, Chief Accountant, Chief Specialist for Accounting Companies of the Capital Group. Currently, she is the Chief Specialist of the Group for Economic Analysis in the Department of Corporate Governance and Restructuring at ZE PAK SA. She completed numerous trainings in the field of management, accounting, taxes and labor law, she has a Ministry of Finance Certificate for the provision of accounting books.


This site uses cookies. By closing this message, you consent to our cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.

Administratorem danych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email neuca@neuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana adres e-mail, podany w powyższym formularzu, będzie przetwarzany w celu przesyłania newslettera .
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie newslettera.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji wyżej podanego celu.
Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez klikając „wypisz się” w otrzymanym mailu z newsletterem lub wysyłając na maila kamila.mazur@neuca.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki

Administratorem danych jest Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email redakcja@magazynaptekarski.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Świat Zdrowia S.A., ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera ( zawierającego m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach na rynku aptecznym i rynku zdrowia, opinie, wypowiedzi mające wpływ na rynek apteczny/rynek zdrowia, o nowych regulacjach prawnych na rynku zdrowia, o nowych produktach dostępnych w aptekach, o najnowszych artykułach i działaniach wydawcy Magazynu Aptekarskiego ) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy na warunkach określonych w Regulaminie newslettera.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ww. umowy i przesłanie newslettera.

*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki