EN

Oświadczenie Grupy Kapitałowej NEUCA

Oświadczenie Grupy Kapitałowej NEUCA w związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi spółki pojawiającymi się w mediach.

Od kilku miesięcy obserwujemy rozpowszechnianie w postaci  wiadomości e-mail oraz publikowanie na różnego rodzaju forach internetowych szkalujących i nieprawdziwych informacji dotyczących spółki NEUCA S.A.

Autorami tych kierowanych do mediów, partnerów biznesowych i klientów spółki informacji, są Państwo Barbara i Rafał Sobczyk. Skierowaliśmy do nich wezwanie do niezwłocznego zaprzestania naruszania dóbr osobistych, dobrego imienia i renomy spółki NEUCA S.A.

Celem Państwa Sobczyk jest próba pogorszenia wizerunku spółki poprzez składanie nieuzasadnionych pozwów, jak również podawanie różnego typu informacji oczerniających spółkę do publicznej wiadomości na użytek toczącego się sporu sądowego. 

Spółka dokonywała oceny informacji związanych z  postępowaniami w kontekście definicji informacji poufnych. Informowanie o powyższych toczących się postępowaniach mogłoby prowadzić do błędnego przekonania inwestorów o realnej możliwości zapłaty powyższych kwot, co w ocenie Spółki jest bardzo mało prawdopodobne. Ze względu na bezzasadność zgłoszonych roszczeń, nikłe prawdopodobieństwo przegranej sprawy, jak również przestępczą działalność Państwa Sobczyk, podjęliśmy decyzję o nieprzekazywaniu do publicznej wiadomości informacji o toczących się postępowaniach sądowych z ich udziałem.

Grupa NEUCA 25 maja br. opublikowała w sprawie Państwa Sobczyk oświadczenie, jak również wyjaśniała poszczególne kwestie w raportach i informacjach kierowanych do KNF. Nasze wyjaśnienia KNF uznał za wystarczające.

NEUCA w związku z działaniami prowadzonymi przez Państwa Barbarę i Rafała Sobczyk złożyła zawiadomienia o popełnieniu przestępstw, które obejmują również przedmiot opisanych poniżej postępowań sądowych. Postępowania są w toku.

Obecnie toczą się sprawy i postępowania:

1. Barbara Sobczyk przeciwko NEUCA S.A. o zapłatę kwoty 15.200.000 zł

2. Barbara Sobczyk przeciwko NEUCA S.A. o zapłatę kwoty 94.948.239,16 zł.

3. NEUCA S.A. przeciwko Rafałowi Sobczyk  o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na kwotę 1.200.000 zł

4. NEUCA S.A. przeciwko Rafałowi Sobczyk  o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na kwotę 1.898.028 zł

5. NEUCA S.A. przeciwko Barbarze Sobczyk  o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na kwotę 1.500.000 zł

6. Dodatkowo, NEUCA złożyła doniesienia o popełnieniu przestępstw przez Barbarę i Rafała Sobczyk, w wyniku czego toczą się dwa śledztwa w sprawie usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i fałszerstwa dokumentów.  

W raporcie kwartalnym spółki poinformowaliśmy, że kwota 4,99 mln zł została wyłudzona przez byłego kontrahenta, którym byli Państwo Sobczyk. Mechanizm tego wyłudzenia opierał się na złożeniu przez Państwa Sobczyk przed Sądem nieprawdziwego oświadczenia, iż należności w stosunku do nich nie zostały uiszczone przez NEUCA. Wprowadzili oni tym samym Sąd w błąd. Na skutek tego uzyskali tytuły wykonawcze przeciwko NEUCA, wyłudzając na ich podstawie wskazaną kwotę. O powyższych przestępczych działaniach NEUCA zawiadomiła organy ścigania.

Zarówno postępowania przed sądem gospodarczym, jak i postępowania karne wynikające z pozwów NEUCA, zostały opisane w raporcie za I kw. br. i w ostatnim raporcie bieżącym. Zostaną one podsumowane w najbliższym raporcie półrocznym.

 

« Wróć do listy

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Administratorem danych osobowych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 58. Podany adres e-mail będzie przetwarzany w celu realizacji usługi newslettera. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji usługi.

*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki

*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki