EN

Jest już szybki i skuteczny test na COVID -19

Pierwszy test diagnostyczny na COVID-19 oraz grypę A/B dający miarodajny wynik w 6 minut wprowadza na rynek polska firma SensDx. Szybki test wykrywa u pacjenta obecność wirusa nawet na bardzo wczesnym etapie infekcji, z czułością na poziomie testu genetycznego. Metoda ta może skutecznie przyczynić się do opanowania pandemii.

Możliwość szybkiego otrzymania miarodajnego wyniku testu na koronawirusa ma kluczowe znaczenie w strategii walki z pandemią. Dotychczas na wynik testu genetycznego, charakteryzującego się wysoką miarodajnością, trzeba poczekać 1-3 dni. Z kolei testy serologiczne, nazywane też „błyskawicznymi” identyfikują tylko przeciwciała anty-SARS-CoV-2, co w praktyce oznacza, że metoda ta ani nie potwierdza, ani nie wyklucza zakażenia koronawirusem.

Wraz z pojawieniem się pandemii polska firma SensDX S.A. rozpoczęła prace nad stworzeniem szybkiego testu SARS-CoV-2 wykrywającego obecność patogenu nawet na bardzo wczesnym etapie infekcji, z czułością i swoistością na poziomie testu RT-PCR (genetycznego). W rozwój detekcji Sars-CoV-2 zaangażowany był Uniwersytet Jagielloński. Zespół prof. Krzysztofa Pyrcia z Małopolskiego Centrum Biotechnologii zdefiniował specyficzne i najbardziej konserwatywne białko wirusa Sars-CoV-2 do dalszego wykrywania za pomocą technologii SensDx. W ramach budowy testu dla Sars-CoV-2 wsparcie w obszarze biotechnologii dostarczył Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej. Już za kilka tygodni szybki i miarodajny test wykrywający COVID-19 oraz grypę A/B będzie dostępny dla polskich pacjentów.

Test firmy SensDx jest przeznaczony do użytku poza laboratorium i pozwoli na szybką diagnostykę pacjentów m.in. na lotniskach, w ratownictwie medycznym, w przychodniach, aptekach lub przy przejazdach przez punkty kontroli. Umożliwiając szybką i skuteczną identyfikację chorych osób rozwiązanie SensDx ma szansę pomóc opanować epidemię. Celem SensDx było wprowadzenie rozwiązania na rynek przed zapowiadaną drugą falą epidemii, oraz umożliwienie diagnostyki koronawirusa oraz wirusa grypy A/B przy jednym wymazie. Jest to niezwykle ważne, bo zdaniem ekspertów druga fala zachorowań na COVID-19 zbiegnie się z kolejnym sezonem grypy.

Test SensDx sprawdza obecność aktywnego białka wirusa i nie wykaże fałszywie dodatniego wyniku w przypadku obecności resztkowego RNA nieaktywnego wirusa, co jest kluczowym czynnikiem odróżniającym technologię SensDx od metod PCR.

Już za kilka tygodni test będzie można wykonać w jednej z 200 klinik (ich adresy będą podane na stronie internetowej SensDx). Cena badania na obecność SARS-CoV-2 to ok. 200-250 zł, ale jej twórcy zaznaczają, że wraz z popularyzacją testu jego cena będzie spadać. Chcą, by docelowo badanie kosztowało poniżej 100 zł.

SensDx S.A. to firma zajmująca się diagnostyką cyfrową. Wprowadzony przez firmę test zapewnia szybką diagnostykę cyfrową na obecność SARS-CoV-2 i wirusa grypy A/B w wymazie z gardła. Test jest przeprowadzany przy użyciu platformy diagnostycznej SensDx Mobi i jednorazowych mikrosensorów SARS-CoV-2 oraz grypy A/B. Test wykrywa obecność białek specyficznych dla grypy A/B i wirusa SARS-CoV-2 za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Ostateczny wynik testu jest dostępny w ciągu 5-6 minut. Platforma SensDx jest przenośna, a połączenie z chmurą umożliwia integrację procesów z już istniejącymi systemami.  


Na zdjęciu: Czytnik Mobi wraz z jednorazowym testem

Pierwsza ocena Sars-CoV-2 została przeprowadzona wewnętrznie na 100 próbkach dodatnich i 500 próbkach ujemnych (92% czułości i 98,5% specyficzności). Niezależna ocena została przeprowadzona na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przy użyciu 30 dodatnich i 30 ujemnych próbek SARS-CoV-2. Wykazano 90% dodatniej zgodności (czułość) i 97% ujemnej zgodności (specyficzność) w porównaniu do referencyjnej metody reakcji łańcuchowej polimerazy cząsteczkowej (PCR). Test grypy A / B został niezależnie zweryfikowany przez CRO w czterech różnych lokalizacjach na 118 próbkach, co dało czułość 93,7% i specyficzność 97,5%. Optymalizacja algorytmu uczenia maszynowego platformy diagnostycznej spowoduje z czasem dalszą poprawę poziomu zgodności czułości. 

Partnerem strategicznym i inwestorem SensDx jest Neuca S.A., która wspiera szybki rozwój SensDx i posiada 24,9% jego akcji. NEUCA jest firmą działającą na rynku ochrony zdrowia, łączącą jego kluczowe obszary.

 

« Wróć do listy

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Administratorem danych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email neuca@neuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres NEUCA S.A. ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana adres e-mail, podany w powyższym formularzu, będzie przetwarzany w celu przesyłania newslettera .
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie newslettera.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji wyżej podanego celu.
Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez klikając „wypisz się” w otrzymanym mailu z newsletterem lub wysyłając na maila kamila.mazur@neuca.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki

Administratorem danych jest Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email redakcja@magazynaptekarski.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Świat Zdrowia S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera ( zawierającego m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach na rynku aptecznym i rynku zdrowia, opinie, wypowiedzi mające wpływ na rynek apteczny/rynek zdrowia, o nowych regulacjach prawnych na rynku zdrowia, o nowych produktach dostępnych w aptekach, o najnowszych artykułach i działaniach wydawcy Magazynu Aptekarskiego ) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy na warunkach określonych w Regulaminie newslettera.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ww. umowy i przesłanie newslettera.

*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki