EN

Komunikat w sprawie dostępności wybranych grup produktów związanych z zagrożeniem wirusem COVID-19

Publikujemy kolejny komunikat prezentujący sytuację w magazynach NEUCA. W stosunku do ubiegłego tygodnia obserwujemy nieznaczny spadek zapotrzebowania. Jednak wzmożone zakupy ze strony pacjentów oraz podwyższone zapotrzebowanie aptek na niektóre leki i wyroby medyczne utrzymują się.

Ryzyko ograniczonej dostępności dotyczy przede wszystkim produktów bezpośrednio związanych z panującą na świecie epidemią koronawirusa, czyli środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

Sytuacja uległa jednak poprawie. Do magazynów NEUCA dociera coraz więcej płynów do dezynfekcji od Polfy Tarchomin i innych dostawców. Mamy nadzieję, że będą one już systematycznie docierać do naszych magazynów, dzięki czemu zaspokoimy zapotrzebowanie wszystkich naszych klientów.

Nadal obserwujemy wzmożone, zakupy preparatów przeciw przeziębieniowych, przeciwbólowych (z ibuprofenem, paracetamolem czy kwasem salicylowym) oraz preparatów wzmacniających odporność. Jak widać w prezentowanych poniżej tabelach apteki nabywają w ciągu tygodnia ilość tych preparatów odpowiadającą miesięcznej sprzedaży sprzed wystąpienia epidemii. Zwiększone zakupy nie powodują jednak zagrożenia dla dostępności wymienionych produktów na polskim rynku. Dostawy od producentów systematycznie do nas docierają.

Poniżej publikujemy dziewięć grup produktów na które zapotrzebowanie gwałtownie wzrosło.

Grupa NEUCA korzysta z wiarygodnych dostawców zapewniających certyfikowane produkty o potwierdzonej jakości i w niespekulacyjnych cenach. Zarząd Grupy NEUCA podjął decyzję, że wysokość marży jaką pobiera hurtownia przy dystrybucji środków wykorzystywanych w walce z pandemią koronawirusa zostaje ograniczona wyłącznie do pokrycia bezpośrednich kosztów dystrybucji. Od początku roku nie zmieniamy, nie podnosimy naszych marż na żadne leki, w tym na popularne leki stosowane przy przeziębieniach. Ewentualna podwyżki cen wynikają wyłącznie z wzrostu cen u producentów.

Sytuacja w dostępności leków z którymi problemy pojawiały się jeszcze przed epidemią nie uległa zmianie. Stałe problemy w ich dostępności nie uległy jednak pogłębieniu. W przypadku produktów o ograniczonej dostępności stosujemy system dystrybucji leków skonstruowany w taki sposób, by żadna z ubiegających się o lek aptek nie otrzymała go w określonym czasie w nadmiernej ilości.

Paweł Bernat, Dyrektor departamentu komunikacji i public affairs NEUCA S.A.

 

« Wróć do listy

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Administratorem danych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email neuca@neuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres NEUCA S.A. ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana adres e-mail, podany w powyższym formularzu, będzie przetwarzany w celu przesyłania newslettera .
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie newslettera.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji wyżej podanego celu.
Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez klikając „wypisz się” w otrzymanym mailu z newsletterem lub wysyłając na maila kamila.mazur@neuca.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki

Administratorem danych jest Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email redakcja@magazynaptekarski.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Świat Zdrowia S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera ( zawierającego m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach na rynku aptecznym i rynku zdrowia, opinie, wypowiedzi mające wpływ na rynek apteczny/rynek zdrowia, o nowych regulacjach prawnych na rynku zdrowia, o nowych produktach dostępnych w aptekach, o najnowszych artykułach i działaniach wydawcy Magazynu Aptekarskiego ) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy na warunkach określonych w Regulaminie newslettera.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ww. umowy i przesłanie newslettera.

*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki