EN

Aktualizacja listy 10 leków o zagrożonej dostępności, których apteki najczęściej poszukują

To już nasz trzeci komunikat aktualizujący listę 10-ciu leków, których podaż jest w ostatnim okresie ograniczona, co negatywnie wpływa na możliwość zaspokojenia zapotrzebowania zgłaszanego przez apteki.

W ostatnim tygodniu obserwujemy dalszą poprawę w dostępności leku SIOFOR. Ponieważ nie widzimy problemów z dostępnością – usunęliśmy ten lek z naszej listy. Uzupełniamy jednak listę do 10-ciu preparatów o które najczęściej pytają klienci dlatego  na liście pojawia się NOLIPREL FORTE.

Druga dobra wiadomość to zdecydowana poprawa w dostępności EUTHYROX-u. W ubiegłym tygodniu zanotowaliśmy najwyższe dostawy do aptek od początku tego roku.  Wciąż jednak utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie, na ten lek, ze strony aptek.

Niestety po ubiegłotygodniowej lekkiej poprawie nie pojawiły się kolejne znaczące dostawy leków: GLUCOPHAGE XR i EFFOX. Dostawy nie równoważą tu zapotrzebowania. Dodatkowo producent leku GLUCOPHAGE XR oficjalnie poinformował o czasowym braku dostępności produktu GLUCOPHAGE XR, 750 mg, zapowiadając dostawę dopiero na październik.  

W pozostałych przypadkach sytuacja nie uległa żadnej zmianie.

W przypadku braku danego leku na stanie hurtowni proponujemy aptekom odpowiedniki brakujących leków nie ma to jednak widocznego wpływu na spadek zapotrzebowania poszukiwanych preparatów.

Poniżej publikujemy szczegółowe informacje – nowe, w stosunku do publikowanych wcześniej dane są wyróżnione kolorem niebieskim. 

Zapotrzebowanie rynku na produkt w sytuacji jego pełnej dostępności można ocenić na podstawie wcześniejszych miesięcy gdy zapotrzebowanie było na bieżąco realizowane. 

Ze względu na małą dynamikę zmian w naszej liście kolejną aktualizację planujemy za dwa tygodnie.

 

Paweł Bernat, dyrektor Departamentu Komunikacji NEUCA S.A.

 

 

EUTHYROX

Leczenie chorób tarczycy (niedoczynność). Podmiot odpowiedzialny Merck Sp. z.o.o.

Dane dotyczące zapasu na dzień 30.07 : ok. 21,9 tys. sztuk.

 

 

GLUCOPHAGE XR

Leczenie cukrzycy. Podmiot odpowiedzialny Merck Sante s.a.s.

Dane dotyczące zapasu na dzień 30.07 : 693 szt.

 

 

METFORMAX

Leczenie cukrzycy. Podmiot odpowiedzialny Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.Dane dotyczące zapasu na dzień 30.07: 58 szt.

 

 

SYMFORMIN XR

Leczenie cukrzycy. Podmiot odpowiedzialny Symphar Sp. z o.o.

Dane dotyczące zapasu na dzień 30.07: 8 szt.

 

 

EFFOX

Leczenie nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca.

Podmiot odpowiedzialny Merus Labs Luxco II S.a R.L.

Dane dotyczące zapasu na dzień 30.07:14 szt.

 

 

PROTOPIC

Leczenie atopowego zapalenia skóry. Podmiot odpowiedzialny LEO Pharma A/S.

Dane dotyczące zapasu na dzień 30.07: 1 szt.

 

 

GLUCOBAY 

Leczenie cukrzycy. Podmiot odpowiedzialny Bayer AG.

Dane dotyczące zapasu na dzień 30.07: 0 szt.

 

 

LOKREN

Leczenie nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca. Podmiot odpowiedzialny Sanofi-Aventis France.

Dane dotyczące zapasu na dzień 30.07: 4 szt.

 

 

DEXILANT

Leczenie nadkwaśności i choroby wrzodowej żołądka.

Podmiot odpowiedzialny Takeda Pharma Sp. z o.o.

Dane dotyczące zapasu na dzień 30.07: 2 szt.

 

 

NOLIPREL FORTE

Leczenie nadciśnienia tętniczego.

Podmiot odpowiedzialny: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.Dane dotyczące zapasu na dzień 30.07: ok. 5,1 tys. sztuk.

 

« Wróć do listy

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Administratorem danych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email neuca@neuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana adres e-mail, podany w powyższym formularzu, będzie przetwarzany w celu przesyłania newslettera .
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie newslettera.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji wyżej podanego celu.
Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez klikając „wypisz się” w otrzymanym mailu z newsletterem lub wysyłając na maila kamila.mazur@neuca.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki

Administratorem danych jest Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email redakcja@magazynaptekarski.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Świat Zdrowia S.A., ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera ( zawierającego m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach na rynku aptecznym i rynku zdrowia, opinie, wypowiedzi mające wpływ na rynek apteczny/rynek zdrowia, o nowych regulacjach prawnych na rynku zdrowia, o nowych produktach dostępnych w aptekach, o najnowszych artykułach i działaniach wydawcy Magazynu Aptekarskiego ) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy na warunkach określonych w Regulaminie newslettera.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ww. umowy i przesłanie newslettera.

*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki